facebook pixel code

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat


1. A nyilatkozat célja
Várhegyiné Pfeiffer Judit és Harnisfőger Tímea egyéni vállalkozók elkötelezett a szolgáltatásaikat igénybe vevő klienseinek, valamint a honlap látogatóinak – a továbbiakban: „Felhasználóknak” – a személyes adatait illető védelem biztosításában. A személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonságtechnikai intézkedést, amely az adatok biztonságos kezelését garantálja. Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Várhegyiné Pfeiffer Judit egyéni vállalkozó (székhely: 7700 Mohács, II. Lajos u. 6; adószáma: 68194253 -1-22; nyilvántartási száma: 51381404 ; ) és Harnisfőger Tímea (Székhely: 2049 Diósd, Árpád Fejedelem utca 27, adószáma:56784998-1-22 nyilvántartási szám 55475518 ) által a www.discoveryourworld.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelők megnevezése
Név: Harnisfőger Tímea

Székhely: 2049 Diósd, Árpád Fejedelem utca 27

Telefonszám: +36202808143

Email cím: info@discoveryourworld.hu

 

Név: Várhegyiné Pfeiffer Judit egyéni vállalkozó

Székhely: 7700 Mohács, II. Lajos u. 6

Telefonszám: +36 30 3858 120

Email cím: info@varhegyinejudit.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: Az adatok felhasználásának jogköre (e-mailben, telefonon vagy levelezési címen történő kapcsolattartás a Megrendelővel/Felhasználóval kizárólag a megkeresés céljával kapcsolatban, valamint számlázás), nem igényel adatkezelési nyilvántartási számot.

3. A kezelt személyes adatok köre:
A programokra vagy konzultációkra jelentkezéseknél a Felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név Telefonszám Email cím

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
4.1. Az adatkezelő törvényes kötelessége a Felhasználók –, valamint a szolgáltatásokat igénybevevők – a továbbiakban: „Megrendelők” – önkéntes hozzájárulása által megadott, saját személyes adatainak kezelése az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján. 4.2. Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről; 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól; 2012. évi CXLVII. törvény – a kisadózó vállalkozások tételes adójáról; 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről. 4.3. A személyes adatok kezelése kizárólag célhoz kötötten történik. A személyes adatok kezelésének célja a www.discoveryourworld.hu honlapon keresztül érkező megkeresések és programokra jelentkezések során megkapott személyes adatok, információk rögzítése a kapcsolattartáshoz és a számlák kiállításához.

4.4. A www.discoveryourworld.hu honlapon cookie-kat használunk, amelyek segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A honlap további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

4.4.1. A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve – de nem kizárólag – a textfájlokat), amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy más internetképes eszközökön, pl. okostelefonon, tableten), amikor a Felhasználó meglátogat egy weboldalt. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezek után a böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k tartalmát a webszervernek, így az a felhasználó beállításainak megfelelően tudja a weboldalt a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás mellett.

4.4.2. A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a weboldal könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé. Emellett arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalunkat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Az így összegyűjtött információ anonim, azaz névtelen, csupán a weboldal fejlesztése érdekében használjuk őket.

4.4.3. A weboldalunkon kétféle cookie-t használunk: az „ideiglenes (session) cookie”-kat, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt, vagy ki nem jelentkezik onnan. A „tárolt (fixed) cookie”-k élettartamától és az Ön böngésző beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén, vagy addig, amíg a cookie-kat a felhasználó manuálisan nem törli az eszközéről. Az esetleges partnerweboldalakkal kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint történik.

4.4.4. A cookie-k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élménynövelése, valamint az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik fél részére.

4.4.5. A cookie-k törléseA legtöbb internetböngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookie-kat. Az alapbeállításokat megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy az Ön által látogatott weboldal milyen cookie-kat használ. Kérjük, további információért vagy a beállítások megváltoztatásáért nézze meg a böngészője Súgójában leírtakat, illetve mobileszköze beállítási menüjét. Amennyiben Ön megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, előfordulhat, hogy a honlap nem fog tökéletesen működni.

4.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az adatvédelmi nyilatkozatban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

5. Az adatkezelés időtartama
5.1. A konzultációk, valamint www.discoveryourworld.hu internetes oldal használata során megadott személyes és különleges adatok kezelése amennyiben jogszabályi előírás erről nem rendelkezik, a hozzájárulás visszavonásáig tart.

5.2. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása
A személyes adatok továbbítása kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetekben, illetve az érintett Felhasználó – a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy – a továbbiakban: „Érintett” – kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
7.1. Az Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. Az adatkezelő a kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adja meg.

7.2. A Felhasználó jogosult a helyesbítését kérni a helytelenül rögzített személyes adataival kapcsolatban.

7.3. A Felhasználó jogosult a személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4. Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Email:timi@discoveryourvorld.hu Levél: 2049 Diósd, Árpád Fejedelem utca 27
Email: info@varhegyinejudit.hu Levél: 7700 Mohács, II. Lajos u. 6

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton kapja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

7.5. A felhasználó az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C; https://www.naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Záró rendelkezések
8.1. Az adatkezelő jelen Adatkezelési Nyilatkozattal kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását.

8.2. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Nyilatkozat módosításairól tájékoztatást tesz közzé a www.discoveryourworld.hu honlapon, amely közzététellel a módosítások hatályba lépnek. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a honlap használatával, ráutaló magatartásként tudomásul veszi a módosításokat is.

8.2. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Nyilatkozat módosításairól tájékoztatást tesz közzé a www.discoveryourworld.hu honlapon, amely közzététellel a módosítások hatályba lépnek. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a honlap használatával, ráutaló magatartásként tudomásul veszi a módosításokat is.

Adatvédelmi Szabályzat
1. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása A szervezet megnevezése: Várhegyiné Pfeiffer Judit egyéni vállalkozó A szervezet székhelye: 7700 Mohács, II. Lajos u. 6 A szabályzat tartalmáért felelős személy: Várhegyiné Pfeiffer Judit A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018. május 25. Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó tartalmazza. A szabályzatban foglaltakat alkalmazom a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor. Adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmazok. 2. A szabályzat hatálya E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed Varhegyiné Pfeiffer Judit egyéni Vállalkozóra és a számára könyvelési feladatokat ellátó Eberhardt Tamás e.v. 7700 Mohács, Bajcsy Zs. u. adószám: valamint informatikai szolgáltatásokat végző 2072 Enter Bt. (székhely: 2072 Zsámbék, Bicskei utca 70. adószám: 22231873-2-13 e-mail: mickl.zoltan@cleverweb.hu) cégekre (továbbiakban Partnerek). 3. A szabályzat célja E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a Vállalkozó egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését. A Vállalkozó tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a Vállalkozó és Partnerei képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni. 4. Lényeges fogalmak, meghatározások

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
különleges adat:
a rassz eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
az egészségállapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
cookie (süti): olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve – de nem kizárólag – a textfájlokat), amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy más internetképes eszközökön, pl. okostelefonon, tableten), amikor az Érintett meglátogat egy weboldalt. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével az Érintett gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezek után a böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k tartalmát a webszervernek, így az a felhasználó beállításainak megfelelően tudja a weboldalt a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás mellett.
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
5. Az adatkezelés irányelvei A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végezhető. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az Érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. A Vállalkozó fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni. 6. Személyes adatok kezelése és tárolása A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végezhető. A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja. A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni. 6.1 On-line (discoveryourworld.hu honlapról) és e-mailben érkező személyes adatok kezelése és tárolása: Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az Érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. A személyes adatok jogszerű kezelését az alábbiak biztosítják a honlapon: A honlapról indított e-mailek elküldésénél az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az, amikor az Érintett személy a honlap megtekintése során bejelöli az erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Az így beérkező személyes adatok valamint e-mail tartalmak adatfeldolgozásának helye a vállalkozás székhelye és az adatok kezelésének időtartama szolgáltatás igénybevétele nélkül 30 napig, a szolgáltatás igénybevétele esetén az adatkezelés céljától függően ezen szabályzat szabályozása szerint. Az elektronikus levelek a Google Szerverén, valamint a Tárhely Szolgáltató (2072 Enter Bt.) szerverén levélformátumban történnek. A GDPR szerint a süti-azonosítók (cookie) alkalmasak a természetes személyek azonosítására, így kiterjed rájuk a GDPR hatálya. A honlapon cookie-ket (sütiket) használunk, amelynek elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a honlap könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé. Emellett arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalunkat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Az így összegyűjtött információ anonim, azaz névtelen, csupán a weboldal fejlesztése érdekében használjuk őket. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Érintett weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket az Érintett adott meg számukra vagy az Érintett által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A honlapon kétféle cookie-t használunk: az „ideiglenes (session) cookie”-kat, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt, vagy ki nem jelentkezik onnan. A „tárolt (fixed) cookie”-k élettartamától és a honlap látogató böngészőjének beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén, vagy addig, amíg a cookie-kat a honlap látogató manuálisan nem törli az eszközéről. Az esetleges partnerweboldalakkal kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint történik. A honlapon való első böngészés megkezdése előtt a cookie-k használatára vonatkozó Sütinyilatkozatok bejelölésével, majd az OK gomb lenyomásával a honlap látogatója hozzájárul, illetve megakadályozza a sütik használatát. A honlap látogatottsági adataiból az összesített statisztikák a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével készülnek. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak mivel az IP címek anonimitása az IP-címek névtelenítésével/maszkolásával biztosított. A Google Analytics szolgáltatásiról és adatvédelmi elveiről bővebb információ itt található: https://www.google.com/analytics 6.2 A tanácsadás (személyes vagy skype ülés) során megadott személyes és különleges adatok kezelése és tárolása: Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az Érintett személy a személyes valamint különleges adatok megismeréséhez és kezeléséhez önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat kitöltésével és aláírásával. Az adatkezelés során az adatkezelő köteles gondoskodni a székhelyen tárolt adatok biztonságos tárolásáról, különös tekintettel védeni kell a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok eltárolása a székhelyen, illetéktelenek számára hozzáférhetetlen helyen, egy papíralapú karton felvételével/megnyitásával történik, amely karton a Vállalkozó által a klienssel összefüggésben készített/felvett teljes dokumentációt (a kliensekről szóló iratokat, feljegyzéseket, rögzített hang- és/vagy képanyagokat, teszteket), valamint a kliens által rendelkezésre bocsátott adatokat és a klienssel folytatott elektronikus levelezést tartalmazza (kinyomtatott formában). 7. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja 7.1 Kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.
Az Érintettekre vonatkozó adatok: név; telefonszám; lakcím; emailcím; cégnév; székhely
Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Az adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől a szolgáltatás során felvett vagy általa megküldött, átadott adatok (emailben; skype-on; telefonon; személyesen).
7.2 A Szolgáltatás teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, a Szolgáltatás megrendelés és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
Az Érintettekre vonatkozó adatok: név; telefonszám; lakcím; emailcím; anyja neve; születési hely és idő; különleges adatok; tanácsadás feljegyzései
Az adatok kezelésének időtartama: Adott tanácsadás/Szolgáltatás dokumentumait a konzultácós folyamat lezárását követően két évig. Ez nem vonatkozik a Szolgáltatás során keletkezett és az Érintett személyek (kliensek; céges ügyfelek) által birtokba nem vett kreatív eszközökre és azok produktumaira, ezek a szolgáltatás lezárásával egy időben megsemmisítésre kerülnek.
Az adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől a Szolgáltatás során felvett vagy általa megküldött, átadott adatok (emailben; skype-on; telefonon; személyesen).
7.3 Számlázás és könyvelés

Az adatkezelés jogalapja: évi CXLVII. törvény alapján
Az Érintettekre vonatkozó adatok: név; lakcím, cégek esetén: cégnév; adószám, székhely
Az adatok kezelésének időtartama: A számla kiállításától számított 8 évig a 2012. évi CXLVII. törvény alapján
Az adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől a Szolgáltatás során felvett vagy általa megküldött, átadott adatok (emailben; skype-on; telefonon; személyesen).
A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk: név; lakcím; cégek esetén cégnév; székhely; adószám
A továbbítás címzettjének neve, teljes címe: Eberhart Tamás e.v.
Az Érintettek köre a továbbításnál: A számlázás során számlát és nem nyugtát kérők
7.4 DM tevékenység – programokkal kapcsolatban (önismereti csoportok, tréningek, táborok)

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása az Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatban; 2008. évi XLVIII. törvény alapján
Az Érintettekre vonatkozó adatok: név; e-mailcím; cégek esetén: cégnév; kapcsolattartó neve és e-mailcíme
Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig
Az adatok forrása: az Érintett Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozata
A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk: név; e-mailcím; cégek esetén: cégnév; kapcsolattartó neve és e-mailcíme
A továbbítás címzettjének neve, teljes címe: 2072 Enter Bt. székhely: 2072 Zsámbék, Bicskei utca 70.
Az Érintettek köre a továbbításnál: A DM tevékenységhez hozzájárulók
A Vállalkozó az Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatban a DM tevékenységhez hozzájárult személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az Érintett személy előzetes hozzájárulásával adható. A Vállalkozó nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adat törlésre kerül a nyilvántartásból. 8. Az adatkezelés jogszerűsége A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.
A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie. Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az Érintett életének vagy más fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető. A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az Érintett létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból, ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van szükség. Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az Érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az Érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az Érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az Érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az Érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az Érintettek nem számítanak további adatkezelésre. Az Érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos. A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak minősül. 9. Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az Érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
Ha az Érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az Érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az Érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.
9. Azonosítást nem igénylő adatkezelés Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az Érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni. Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Az érintett személy tájékoztatása, jogai A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az Érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Ha a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, az Érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az Érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon. Az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az Érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az Érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani. Az Érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden Érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik, Az Érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az Érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 10. A személyes adatok felülvizsgálata Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. A Vállalkozó által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év. 11. Az adatkezelő feladatai Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére. Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek. Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell meghozni. Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az Érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében. 12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok A tájékoztatás kéréshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. A helyesbítéshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. A törléshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. A zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. A tiltakozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL https://naih.hu Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 13. A vállalkozó feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való megfeleléshez. Elengedhetetlen a Vállalkozó szakmai felkészítése és a szabályzat megismerése.
Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást.
Az adatkezelésben Érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy – ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, – kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az Érintett személy hozzájárult.
Az Érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.
Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az Érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az Érintettet.
Az adatkezelésben Érintett személy főbb jogai a következők:
a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
a személyes adatok helyesbítése;
a személyes adatok törlése;
a személyes adatok kezelésének korlátozása;
a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
az adathordozhatósághoz való jog.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az Érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.
Át kell tekinteni a Vállalkozó által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs önrendelkezési jog érvényesülését. Az Érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyiben az Érintett személy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.
Az Érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az Érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az Érintett hozzájárult.
Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok betartására. Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.
Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.
Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését célozza.
14. Adatbiztonság Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők. Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 15. Adatvédelmi incidens Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes és különleges adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az Érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. 16. Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés Az Egyéni Vállalkozó tevékenységéhez tartozó esetekben, illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezelhet. Az adatkezelés alapjául az Érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és időtartamára valamint az Érintett személy jogaira – után az Érintettet figyelmeztetni kell az adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell. Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

az Egyéni Vállalkozó adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen alapul;
a Vállalkozóval megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási célból;
a Vállalkozóval üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is lehetnek;
A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az Érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például weboldalon regisztrált, stb.) Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart. Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést – annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, – évente felül kell vizsgálni, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést. 17. Egyéb célból történő adatkezelés Amennyiben a Vállalkozó olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni. 18. A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat a dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek például az adatkezeléshez hozzájáruló írásbeli nyilatkozatot tartalmazzák vagy például weboldalak esetén a kötelező adatkezelési tájékoztatót írják le. 19. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2012. évi CXLVII. törvény – a kisadózó vállalkozások tételes adójáról;- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről.
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatvédelmi Szabályzat folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.discoveryourworld.hu weboldalon.